Translatar i transferir

La transmissió dels textos i el saber (1200-1500)

Actes del I Col·loqui Internacional del grup Narpan

Les obres medievals es van transmetre manuscrites, i aquesta transmissió estava subjecta a moltes condicions. En aquest volum es tracta de la còpia material dels textos, de la traducció de continguts d’una llengua a una altra i també de la difusió de coneixements en sentit ampli, d’aquí els cinc blocs temàtics en què s’engloben els setze treballs oferts: «El taller de còpia», «La traducció i la glossa», «El saber i la llengua vernacla», «La transmissió del text poètic» i «La cort, centre de transmissió». El contingut toca un ventall d’obres del patrimoni cultural català —de Ramon Llull i Jaume I als cançoners de poesia del segle xv—, i incideix de ple en el context europeu d'aquesta literatura, com es pot veure a les contribucions relatives a textos occitans, francesos i italians.

Compra el llibre

Informació addicional

  • Editorial: Universitat Rovira i Virgili
  • Llengua: Català

Cerca a la web

Translatar i transferir

Informació addicional
  • Editorial Universitat Rovira i Virgili
  • Llengua Català
Notícies