Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English

The Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts is designed for use by the administrative, teaching and research staff and language professionals who are responsible for writing institutional texts in English. Loosely modelled on existing style manuals, this guide is organised into sections dealing with spelling, punctuation, capitalisation, abbreviations and symbols, numbers, gender, singular and plural, translation, writing in English, tools for digital text production and model documents. It also contains three appendices: common abbreviations, unusual plural forms and Latin terms with English equivalents.

We trust that the guidance and recommendations provided within these pages will be of help to anyone who has the task of preparing English-language texts and that this guide will become part of daily working life for many.

Read the ebook online · Download the ebook

* * *

El Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos institucionals en anglès està pensat per als docents, els investigadors, el personal d’administració i serveis, i els professionals de la llengua que han de redactar documentació institucional en anglès. Aquest manual, que ha pres com a referència altres guies d’estil, està organitzada en diferents seccions: ortografia, puntuació, majúscules i minúscules, abreviacions i símbols, nombres, ús no sexista de la llengua, criteris de traducció, redacció, eines per a la redacció de textos i models de documents. Conté tres apèndixs: abreviacions habituals, formes de plural remarcables i expressions llatines amb les equivalències en anglès.

Estem segurs, doncs, que aquest manual i les recomanacions que conté serviran d’ajuda a qui hagi de treballar textos en anglès, i desitgem que es converteixi en un instrument imprescindible que faciliti la tasca diària de moltes persones. 

Llegeix el llibre en línia · Descarrega el llibre

Informació addicional

 • Autor: Diversos autors
 • Any de publicació: 2017
 • Editorial: Xarxa Vives d'Universitats & Universitat Rovira i Virgili
 • Col·lecció: Fora de col·lecció
 • Pàgines: 142
 • Mida: 1 MB
 • Enquadernació: PDF
 • ISBN: 978-84-8424-629-9 (URV) / 978-84-697-3504-6 (XV)
 • Preu: -
 • Llengua: Anglès

Cerca a la web

Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English

Informació addicional
 • Autor Diversos autors
 • Any de publicació 2017
 • Editorial Xarxa Vives d'Universitats & Universitat Rovira i Virgili
 • Col·lecció Fora de col·lecció
 • Pàgines 142
 • Mida 1 MB
 • Enquadernació PDF
 • ISBN 978-84-8424-629-9 (URV) / 978-84-697-3504-6 (XV)
 • Preu -
 • Llengua Anglès
Notícies