Mostrant articles per etiqueta: Einae
Dilluns, 12 Setembre 2011 11:30

Apunts de matemàtiques I

Aquesta publicació està dirigida als estudiants de l’assignatura de Matemàtiques I dels graus d’Economia, Administració i Direcció d’Empreses i Finances i Comptabilitat. De manera esquemàtica es tracten aspectos d’àlgebra lineal (matrius i determinants, sistemes d’quacions lineals, espai Rn) i anàlisi real (funció real de variable real, integració).

Descarrega el llibre

Llegeix el llibre en línia

 

Publicat a Eina-e
Divendres, 05 Agost 2011 08:58

Estadística pràctica pas a pas

L’objectiu principal d’aquest material és proporcionar als estudiants universitaris una eina que permeti consultar clarament i ràpidament com es pot aplicar de manera pràctica la teoria relacionada amb qualsevol dels continguts que formen part d’un curs bàsic d’estadística de nivell universitari.

Per tal d’afavorir l’aprenentatge, s’explica pas a pas, i usant exemples, quan i com es poden aplicar aquestes tècniques estadístiques. També es comenta quines són les funcions i les eines estadístiques d’Excel.

 

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

 

 

 

 

 

 

 

Publicat a Eina-e

En aquest llibre s'aborda en profunditat el desenvolupament comptable de les operacions derivades de la forma jurídica que en cada moment pot adoptar la unitat econòmica empresarial, amb especial referència a activitats mercantils. El text està adaptat a la nova legislació mercantil i comptable en vigència a abril de 2011.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Eina-e

Un estudi sobre les pràctiques i el comportament de l’inversor

Cada cop existeixen més evidències de l'efecte que la informació sobre capital intel·lectual (el valor intangible de l’empresa) té en el preu de les accions en els mercats de capitals; unes evidències que justifiquen la creixent necessitat d'informar el mercat sobre el valor d'aquests actius i facilitar així als inversors l'accés a informació veritablement rellevant. Aquesta obra va dirigida tant a acadèmics com a professionals del món de les finances que desitgin aprofundir en el fascinant món dels models de gestió de la nova economia i les seves possibilitats d'afectar el comportament dels agents decisors.

Descarrega el llibre Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Eina-e
Dijous, 14 abril 2011 08:23

Lliçons de comptabilitat de costos

La comptabilitat de costos té com a objectiu fonamental la planificació i control de la gestió empresarial, en definitiva, està involucrada en el procés de gestió de la empresa. Aquest manual està dirigit tant a alumnes de Grau de ADE i de Grau de Finances i Comptabilitat, com a directius i personal encarregat del càlcul intern dels costos de les transccions empresarials i presa de decisions. Es presenta en onze lliçons que, des d’un punt de vista eminentment pràctic, recullen els aspectes més rellevants per al coneixement global de la disciplina.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Eina-e

Aquesta col·lecció de problemes constitueix un material de suport per a una assignatura de Principis d’Economia, en el marc d’un grau de Turisme, destinada a apropar als estudiants els principals conceptes utilitzats en economia. Aquesta assignatura pretén proporcionar als alumnes mecanismes que permetin la comprensió dels conceptes i fenòmens econòmics més habituals del món contemporani, de manera que puguin entendre millor la realitat econòmica que els envolta. En definitiva,persegueix fer l’economia més propera.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Eina-e
Dijous, 14 abril 2011 08:14

Pràctiques clíniques

Manual per a l'alumne i el tutor d'infermeria i altres carreres de Ciències de la Salut

Aquest manual és fruit de les converses mantingudes amb els tutors de les pràctiques clíniques, sobre les situacions que troben en el procés d’ensenyar a aprendre i en el de verificar si els alumnes aprenen allò per a què se’ls està capacitant. Sent conscients que el tutor de l’alumne és una persona clau perquè és el referent més pròxim i model d’aprenentatge de l’alumne, aquest manual té com a objectiu acompanyar-los en aquest procés i facilitar-los un recurs per desenvolupar la competència tutorial.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Eina-e

Aquesta proposta es defineix com una obra de material d’aprenentatge 2.0 per a la formació en el món de la gestió tant en l’àmbit de la consolidació de coneixements teòrics com en l’àmbit del desenvolupament d’habilitats en l’ús d’eines web 2.0 –en evolució cap al web 3.0– i de programari social.

Quadratonics, SA, el cas recollit en aquesta obra, ofereix a l’alumnat de l’era digital la possibilitat d’aprendre sobre conceptes de gestió empresarial inclosos en els programes d’ensenyament propis de l’àmbit de les ciències socials, així com de l’àmbit de les enginyeries, alhora que desenvolupa les seves competències digitals.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Eina-e
Pàgina 2 de 2

Cerca a la web

Notícies