Pla d'acció tutorial de la URV / Plan de acción tutorial de la URV

El PAT defineix les accions que es portaran a terme per facilitar un seguiment i orientació de l'esudiant al llarg dels seus estudis universitaris. Neix com una de les accions derivades del desplegament del Pla Estratègic de Docència de la URV (PLED, a partir d'ara). El PLED és un document genèric i consensuat de la millora docent guiat pels pincipis que inspiren la denominada harmonització europea. La URV planteja la necessitat que cada centre concentri un PAT de centre; en aquest centit PAT URV ha de facilitar un marc general que permeti les concrecions necessàries fruit de les característiques de cada centre.

Compra el llibre

Informació addicional

  • Autor: Mercè Gisbert i Sogues Montserrat
  • Any de publicació: 2010
  • Editorial: Universitat Rovira i Virgili
  • Col·lecció: Docència, 3, 1a ed.
  • Pàgines: 100
  • Mida: 20x20 cm
  • Enquadernació: rústica
  • ISBN: 978-84-8424-174-4
  • Preu: 20 €
  • Llengua: Català i castellà
Llegir 14778 vegades

Cerca a la web

Notícies