Quaderns per a la Inclusió Social
Quaderns per a la Inclusió Social

Quaderns per a la Inclusió Social (11)

La col·lecció “Quaderns per a la Inclusió Social” pretén ser el vehicle periòdic d’anàlisi i de reflexió-formació al voltant d'uns temes que en aquests temps preocupen la societat: la vulnerabilitat i l’augment de riscos socials. A més, vol aportar respostes i propostes per millorar i optimitzar els processos i mètodes d’intervenció social, identificar problemàtiques en funció de l’entorn per aportar coneixement i pensament a un objectiu específic: el manteniment i l’enfortiment de la cohesió social.

El número que teniu a mans, Estratàgies d'intervenció del treball social en contextos de canvi, cont  les ponències i comunicacions de la XV Jornada del Dia Mundial del Treball Social. L'objectiu del Dia Mundial del Treball Social és contribuir a fer visible la tasca de les professionals del treball social, en tant que coneixedores de la realitat social, promotores del canvi, expertes de la intervenció social, defensores de la justícia i l'equitat social i garants dels drets socials. Aquest any la Jornada es va centrar en les estratègies d'intervenció social desplegades en contextos de canvi.

Compra el llibre en paper

La col·lecció Quaderns per a la Inclusió Social pretén ser el vehicle periòdic d’anàlisi i de reflexió-formació vers temes que en aquests temps ocupen i preocupen la societat: la vulnerabilitat i l’augment de riscos socials. Des d’aquestes pàgines s’aporten respostes i propostes per millorar i optimitzar els processos i mètodes d’intervenció social, així com identificar problemàtiques en funció de l’entorn per aportar-hi coneixement i pensament a un objectiu específic: el manteniment i l’enfortiment de la cohesió social.

Compra el llibre en paper

Compra el llibre digital

Cerca a la web

Notícies