Generalitats

Mostrant articles per etiqueta: Generalitats

Dijous, 19 Setembre 2013 10:47

Pensant el riure

No hi ha cap cultura que desconegui el riure, no hi ha cap tribu ni cap poble que no l'utilitzi per aplegar-se o per marginar, per aprovar les conductes que tothom aprova o per condemnar les que la comunitat rebutja. Per molt que ningú no en pugui garantir l'eficàcia comunicativa, tant el cinema, el teatre o les novel·les com els acudits i les bromes subministren moments i motius per al riure i el somriure.

Tanmateix, els assaigs dedicats a comprendre el fenomen del riure són escassos perquè no és gens fàcil d’explicar-lo. El camp que abraça el riure —la comicitat i l'humor— és tan extens que fa de molt mal limitar: pel que toca a la seva teorització i comprensió general, té lligams amb la filosofia, la medicina, la sociologia i l’antropologia. I quant a la pràctica, es relaciona amb tot un seguit d’activitats que van dels espectacles d'entreteniment a la ironia més intel·ligent, de la paròdia cruel a la facècia més candorosa.

Partint d'estudis solvents que fan autoritat, l'assaig Pensant el riure reflexiona sobre la hilaritat recorrent a textos literaris i a acudits populars, sense negligir allò que ens suggereixen les imatges.

Dijous, 06 Juny 2013 11:38

Guia d'orientació per a l'ocupació

Aquesta Guia d’orientació per a l’ocupació que teniu a les mans (fruit del treball conjunt de diversos professionals) vol ser una eina útil d’acompanyament en la vostra presa de decisions. Per això us ofereix recursos, activitats, estratègies, tècniques i vies que us ajudaran a transitar amb seguretat en el procés de preparació del futur professional a partir de l’autoconeixement, des de l’establiment del pla de carrera fins a la integració en la societat com a adult i professional.

Descarrega el llibre

 

 

Etiquetat com
Dimarts, 28 Mai 2013 08:47

Memòria del Consell Social de la URV 2012

Llibre que recull la memòria de l'any 2012 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Descarrega el llibre

 

 

Dijous, 26 abril 2012 10:03

Memòria del Consell Social de la URV 2011

Llibre que recull la memòria de l'any 2011 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Descarrega el llibre

Llegeix el llibre en línia

 

1. Es pot millorar el nivell de confiança que la societat catalana té en la seva universitat?

2. Es pot millorar l’eficàcia i l’eficiència de la universitat mitjançant la reforma del sistema de governança?

3. Es pot millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema de recerca de Catalunya en un context de restricció pressupostària?

4. Es pot afavorir la transformació de nou coneixement en innovació en productes i processos i millorar la competitivitat del país a mitjà termini?

5. Disposa el país de les eines per fer possibles els canvis?

Totes aquestes preguntes, amb aquesta forma o semblant, són avui, en el mes de novembre de 2011, més que pertinents, indispensables per a Catalunya. Inspiren aquest document gràcies a la sagacitat i perspicàcia d’una persona que, davant la presentació d’un document anterior a aquest, va manifestar: i quines serien les preguntes perquè la resposta fos SÍ?

El mateix plantejament i ordre de les preguntes i provar de respondre-les dóna peu a l’autor a exposar i a fonamentar un conjunt de propostes per a la millora del sistema de coneixement de Catalunya, sempre segons la seva opinió com a responsable d’una de les seves universitats públiques.

D’acord amb el que s’exposa en aquest treball i amb les dades que s’hi recullen, en opinió de l’autor la resposta a les cinc preguntes plantejades és la mateixa: SÍ.

Llegeix el llibre en línia

1. ¿Hay demasiadas universidades en Cataluña?

2. ¿Se ha ido demasiado lejos en el esfuerzo de extender el sistema universitario por toda Cataluña?

3. ¿Es demasiado cara la universidad catalana en relación con los recursos públicos de que disponemos?

4. ¿Es ineficaz (no hace bastante o no hace lo suficientemente bien su trabajo) la universidad catalana?

5. ¿Es ineficiente en el uso de los recursos públicos?

Todas estas preguntas son pertinentes siempre, pero especialmente en momentos como el actual, en que los ingresos públicos han caído de forma drástica y la demanda de servicios públicos no deja de crecer. La respuesta a cada una de estas preguntas se puede buscar de muchas maneras, pero las decisiones que se puedan derivar de ellas entre las personas que las deban tomar no se pueden basar solo en corrientes de opinión o confrontaciones de intereses.

 

1. Hi ha massa universitats a Catalunya?

2. S’ha anat massa lluny amb l’esforç d’extensió del sistema universitari arreu de Catalunya?

3. És massa cara la universitat catalana per als recursos públics que tenim?

4. És ineficaç (no fa prou o prou bé la seva feina) la universitat catalana?

5. És ineficient en l’ús dels recursos públics?

Totes aquestes preguntes són pertinents sempre, però molt més en moments com l’actual, en el qual els ingressos públics han caigut dràsticament i la demanda de serveis públics no fa sinó créixer. La resposta a cadascuna d’aquestes preguntes es pot buscar de moltes maneres, però les decisions que se’n puguin derivar entre aquelles persones que les hagin de prendre no es poden basar només en corrents d’opinió o confrontacions d’interessos.

 

Dijous, 19 Mai 2011 09:40

Memòria del Consell Social de la URV 2010

Llibre que recull la memòria de l'any 2010 del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Descarrega el llibre

Llegeix el llibre en línia

Dijous, 14 abril 2011 10:26

Programación lógica

La Programación Lógica es una disciplina que conecta el lenguaje natural, la lógica y los lenguajes de programación. Esta característica la hace muy adecuada para desarrollar aplicaciones de Inteligencia Artificial con suma facilidad y elegancia. Este volumen es una introducción básica a la LP que intenta combinar el rigor con la claridad, ofreciendo vías para la profundización en este paradigma.

Descarrega la revista

El bloc de la revista

Publicat a Triangle

Aquesta proposta es defineix com una obra de material d’aprenentatge 2.0 per a la formació en el món de la gestió tant en l’àmbit de la consolidació de coneixements teòrics com en l’àmbit del desenvolupament d’habilitats en l’ús d’eines web 2.0 –en evolució cap al web 3.0– i de programari social.

Quadratonics, SA, el cas recollit en aquesta obra, ofereix a l’alumnat de l’era digital la possibilitat d’aprendre sobre conceptes de gestió empresarial inclosos en els programes d’ensenyament propis de l’àmbit de les ciències socials, així com de l’àmbit de les enginyeries, alhora que desenvolupa les seves competències digitals.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Eina-e
Pàgina 4 de 6

Cerca a la web

Notícies