Ciències socials

Mostrant articles per etiqueta: Ciències socials

Dilluns, 08 Mai 2017 08:56

Quan la mar brama

Des del mateix moment de la colonització de la Cala de l'Ametlla, el darrer quart del segle XVIII, els nostres pescadors es van haver d'enfrontar a tot tipus de problemes derivats de la situació històrica que els pertocà viure, com els darrers moments de la pirateria, el corsarisme... Però per damunt de tot, i durant molts anys, van haver de bregar contra els elements de la natura que constantment posava a prova la seva serenitat i la fortalesa dels seus bastiments, uns vaixells que navegaven a la vela i eren escombrats per les tempestes a qualsevol lloc, això en el millor dels casos, ja que sovint les fortes tempestes solien tenir un final luctuós. Una fi que, fins fa poc, només la mar i les seves fondàries coneixien.

Comprar el llibre digital

Comprar el llibre en paper

Etiquetat com
Dimarts, 02 Mai 2017 10:11

Ars Medica. La medicina en l'època romana

En les pàgines d’aquest llibre s’hi agrupen alguns dels aspectes de la medicina a Roma prenent com a referència les fonts arqueològiques, epigràfiques i literàries. També hi trobem, en alguns casos, una nova visió d’aquests temes que s’aparta de l’androcentrisme que ha estat present en els estudis de la història, la literatura i l’arqueologia clàssica des de fa molts segles. Aquest fet ens permet tenir una percepció més completa d’una de les peces que componen el món grecoromà.

Compra el llibre en paper

Descarrega el llibre digital

Enllaç a Google Books

Etiquetat com

La incidencia de la Directiva de Emisiones Industriales en el régimen jurídico catalán de prevención y control ambiental, es un estudio detallado, contextualizado y crítico del régimen jurídico catalán de intervención administrativa de las actividades con mayor incidencia ambiental, que se recogen en el anexo I.1 de la ley catalana 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.

El presente libro pretende clarificar el desarrollo normativo efectuado por el legislador catalán en relación a la autorización ambiental, desarrollando el estudio de las normas que afectan a LPCAA, analizando las contradicciones entre los diferentes regímenes europeo, estatal y autonómico, y apuntando los aspectos de la legislación catalana que debieran ser objeto de mejora, con el fin de garantizar su adecuación a la normativa europea y a la legislación básica estatal.

Comprar libro en papel

Compra el libro electrónico

Etiquetat com
Dijous, 16 Febrer 2017 11:25

Investigación en enfermería

Teoría y práctica

La obra que tiene entre las manos ha sido escrita por docentes del ámbito de la enfermería de la Universitat Rovira i Virgili en colaboración con profesores de otras universidades catalanas. Está dirigido a todas aquellas enfermeras y estudiantes que están interesados por esta función propia de la profesión: la búsqueda.

Actualmente la enfermería debe familiarizarse con los recursos y las metodologías para facilitar la actividad investigadora; este es el gran reto de la investigación enfermera que puede contribuir a lograr mejoras en el bienestar de las personas, y a aumentar la calidad de los cuidados. No pretende ser un texto de técnicas de investigación, sino un manual sobre la investigación en enfermería desde la teoría y la práctica.

Compra el libro en papel

Comprar el libro digital

 

 

Publicat a Recerca
Etiquetat com
Dijous, 16 Febrer 2017 10:28

Compartir experiencias, combatir el dolor

Una visión de la fibromialgia desde el ámbito «bio-psico-social»

Este libro no es un protocolo ni una guía clínica que seguir, sino que contribuye al conocimiento de la fibromialgia desde una perspectiva bio-psico-social a través de diferentes investigaciones efectuadas por profesionales del ámbito sanitario y social. Se aportan mecanismos para que los clínicos puedan ayudar a mitigar el dolor, la depresión, los pensamientos de suicidio y observen la enfermedad bajo un paradigma constructivista donde lo social se vislumbra entre el estigma y el significado que la sociedad otorga al sujeto afecto de fibromialgia.

Compra el libro en papel

Compra el libro digital

 

 

Publicat a Recerca
Etiquetat com
Divendres, 20 Gener 2017 09:30

El treball cooperatiu

Una estratègia per ensenyar i aprendre des de les ciències socials

Aquest llibre aporta reflexions teoricopràctiques per tal de treballar les ciències socials a les escoles a partir de la cooperació, i assolir un aprenentatge més eficaç. S’hi mostra com s’actua a través de tècniques cooperatives per aconseguir que tots els alumnes, en grup, avancin cap a la comprensió dels sabers, segons les seves possibilitats. Per fer-ho possible, el text se sustenta en els valors cooperatius i s’hi prima el diàleg, la negociació i l’argumentació com a eixos essencials per conformar una formació lliure, crítica i democràtica, necessària per la vida en societat.

 

 

Compra el llibre en paper

Descarrega el llibre digital

Enllaç a Google Books

 

Publicat a Eina
Etiquetat com

Aquest llibre que teniu entre mans presenta un dels xocs més colpidors i crus de la guerra d'Espanya quant a transformació economicosocial: el fenomen col·lectivista agrari. La col·lectivització consistí a treballar terres pròpies i sobretot incautades, en format comunitari. Una part aborda les diatribes dels sindicats i partits que hi donaren suport o no, i una segona analitza poble a poble de l'Alt Camp la temàtica agrària del període i com s'organitzà i es descabdellà aquesta col·lectivització, quant a la vessant organitzativa i operativa.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en paper

Llegeix en línia

Publicat a Biblioteca Digital
Etiquetat com
Dimecres, 21 Desembre 2016 08:04

Emprendre i innovar

Quinze experiències del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

Aquest llibre és un reconeixement al caràcter emprenedor que ha identificat el desenvolupament econòmic i social de les nostres comarques. L'exposició dels testimonis que trobareu en aquestes pàgines és una mostra de la vitalitat de la societat del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, i alhora, vol fer un reconeixement a la cultura emprenedora de les nostres contrades. Les experiències emprenedores que descobrireu a continuació són una mostra del treball, l'esforç, la capacitat d'assumir riscos, el tarannà i el leitmotiv d'aquestes persones.

Compra el llibre digital

Publicat a Altres títols
Etiquetat com

RIO nace con una orientación académica y profesional que pretende ser un instrumento al alcance de todas aquellas personas interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pretende poner en contacto a especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las especificidades organizacionales de distintos contextos sociales y económicos. La revista aspira a ser un instrumento de comunicación para la comunidad académica y profesional, en particular en temas de investigación y de evaluación de las organizaciones, entendidas en el sentido amplio. Una de las principales preocupaciones es que RIO se oriente a la difusión de conocimiento científico con los mayores estándares de calidad. Por ello RIO cuenta con un exigente proceso de revisión por expertos para la publicación de sus artículos.

Accede a los artículos en la web de la revista

Etiquetat com
Dissabte, 19 Desembre 2015 10:25

Cuestiones sobre organizaciones III

RIO nace con una orientación académica y profesional que pretende ser un instrumento al alcance de todas aquellas personas interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pretende poner en contacto a especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las especificidades organizacionales de distintos contextos sociales y económicos. La revista aspira a ser un instrumento de comunicación para la comunidad académica y profesional, en particular en temas de investigación y de evaluación de las organizaciones, entendidas en el sentido amplio. Una de las principales preocupaciones es que RIO se oriente a la difusión de conocimiento científico con los mayores estándares de calidad. Por ello RIO cuenta con un exigente proceso de revisión por expertos para la publicación de sus artículos.

Accede a los artículos a la web de la revista

 

 

Etiquetat com
Pàgina 6 de 23

Cerca a la web

Notícies