Antropologia Mèdica
Antropologia Mèdica

Antropologia Mèdica (41)

La colección es el fruto de la alianza entre Publicacions URV, el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV y MARC (Medical Anthropology Research Center). Las propuestas de originales se someten a revisión por pares (peer reviewing) y se aceptan en catalán, gallego, castellano, portugués, italiano, francés e inglés.

Y otros ensayos antropológicos sobre el saber «psi» y las aflicciones humanas

En este libro, el lector encontrará una cuidadosa y minuciosa reflexión teórica sobre las limitaciones epistemológicas, éticas e institucionales que afectan al campo de la salud mental. Podemos observar en este texto el resultado de más de treinta años de investigación, que el autor ha dedicado a problematizar el espacio de intersección entre la salud mental, las ciencias sociales y los derechos humanos. Cada uno de los capítulos que componen este libro ponen de manifiesto, de algún modo, las diferentes formas de coerción que atraviesan el campo de la salud mental.

Compra el libro en papel

Descarga el libro

Transaccions, gènere i patiment mental entre adolescents i joves

"El llibre que teniu a les mans s’atansa a una qüestió complexa i rellevant: l’organització social del gènere i del poder. I ho fa aproximant-se a un àmbit molt concret, el del patiment mental en l’adolescència i la primera joventut de les persones. Gràcies a la perspectiva profunda i atenta de l’anàlisi etnogràfica que ha fet l’autor, s’inverteixen els termes d’aquests dos elements: el patiment mental es representa com un moment —o una sèrie de moments— i l’adolescència i la primera joventut, com un espai. Aquests elements són estudiats per si mateixos i, alhora, també són un lloc privilegiat d’observació per establir conclusions i proposar línies de reflexió que van més enllà dels seus límits inicials." (Del pròleg de Jokin Azpiazu)

Aquesta tesi ha rebut el Premi a la millor tesi escrita en català a la Universitat Rovira i Virgili en l’àmbit de les ciències socials i humanitats el 2022.

Compra el llibre en paper

Descarrega el llibre

Cerca a la web

Notícies