Ciències naturals

Mostrant articles per etiqueta: Ciències naturals

Dilluns, 23 Octubre 2017 07:24

Cuidar durant el procés de morir a urgències

Impacte dels discursos de la família i dels profesionals en la salut

Aquesta tesi és una investigació qualitativa que busca descriure i identificar les vivències i percepcions dels professionals d’infermeria respecte a les cures que ofereixen a les famílies que viuen una situació de mort en un servei d’urgències, així com les vivències, percepcions i sentiments d’aquestes famílies respecte a l’atenció rebuda durant aquest procés assistencial.

Descarrega el llibre

Publicat a Cum Laude
Etiquetat com

Aquest treball de recerca pretén donar resposta a les preguntes: què passa quan un cuidador familiar deixa de cuidar? Quins sentiments, percepcions, necessitats experimenta? Com (re)construeix la seva vida quotidiana? Quin suport professional necessita? Mitjançant l’anàlisi d’entrevistes en profunditat realitzades a diferents post-cuidadors familiars s’aproxima als professionals sanitaris, i aquelles persones interessades amb el tema, a la realitat quotidiana dels post-cuidadors.

Descarrega el llibre

Publicat a Cum Laude
Etiquetat com

This proceeding book contains the contributions presented at the 3rd URV Doctoral workshop in Computer Science and Mathematics, held in November 2016. The main aim of this workshop is to promote the dissemination of the ideas, methods and results that are developed by the students of our PhD program.

Download ebook

Publicat a Congressos
Dimecres, 09 Desembre 2015 09:58

Donasses i homenots

Homenatge als "informadors" dels antropòlegs

Encara que els informants dels antropòlegs i d’altres investigadors en ciències socials quedin la majoria de les vegades reduïts a l’anonimat o convertits en números, no podem oblidar que són una de les claus de les nostres reflexions.

Lluís Mallart ens recorda en aquest llibre que tots ells tenen un nom i cognom, cara i ulls, que amb els seus gestos i paraules ens aporten una mica de llum en les nostres investigacions i una tristesa immensa al constatar que sovint queden en l’oblit... En fer memòria d’algun d’ells, l’autor d’aquest homenatge ens endinsa, una vegada més, en el coneixement de la societat evuzok.

Llegeix el llibre en línia

Descarrega el llibre

Compra el llibre en paper

Enllaç a Google Books

 

 

Etiquetat com
Dilluns, 05 Octubre 2015 11:30

Mètodes quantitatius per l'anàlisi econòmica

Aquesta publicació està dirigida als estudiants de segon curs del grau d’Economia en l’assignatura de Mètodes quantitatius per a l’anàlisi econòmica. L’objectiu principal és oferir uns apunts que puguin ajudar l’alumne a seguir millor l’assignatura, tenint en compte que es tracta d’una assignatura presencial i, per tant, s’han de complementar amb les explicacions del professor a classe i els exercicis de l’assignatura.

Llegeix el llibre en línea

Descarrega el llibre

 

 

Publicat a Eina-e
Etiquetat com

L’ona N3 és un potencial evocat de la via nerviosa vestibular que pot aparèixer en aquells individus amb sordesa als quals es realitza un potencial evocat auditiu de tronc cerebral. Aquesta tesi descriu dues ones de baix voltatge, p1 i p2, que precedeixen l’N3 i que l’any 1998 havien estat anomenades per Kato T et alii. Es proposen unes noves condicions electrofisiològiques per tal de facilitar una millor obtenció de p1 i p2, i es fa una hipòtesi sobre l’origen neuroanatòmic d’aquestes ones.

Descarrega el llibre

Llegeix el llibre en línia

Compra el llibre en paper

 

 

Publicat a Cum Laude
Etiquetat com
Dimarts, 23 Juny 2015 09:38

L'actitud infermera vers la família

L’actitud que adopten les infermeres en relació amb la família és un element cabdal en el procés de cuidar. Però, té la infermera una actitud positiva per oferir una atenció centrada en la família? L’escala Families’ Importance in Nursing Care - Nurses Attitudes (FINC-NA) és un instrument que mesura les actituds infermeres vers la importància de cuidar les famílies des d’una perspectiva d’infermeria genèrica. L’objectiu general d’aquesta tesi és adaptar transculturalment i validar la versió castellana de l’escala FINC-NA en l’àmbit hospitalari.

Llegeix el llibre en línea

Descarrega el llibre

 

 

 

 

Publicat a Cum Laude
Etiquetat com
Dilluns, 11 Mai 2015 09:22

La depresión en las mujeres

En La depresión en las mujeres. Una aproximación multidisciplinar desde la perspectiva de género, se lleva a cabo una revisión y un análisis de la salud mental y de sus problemas desde el siglo xix hasta la actualidad desde una perspectiva internacional y se abordan las cuestiones básicas en las vertientes médica, psiquiátrica, psicológica y sociológica.

Con este libro se contribuye al conocimiento de la depresión en las mujeres con una investigación cualitativa desde una perspectiva sociológica y también con una visión enfermera. A través de una muestra de mujeres y hombres se indaga en las causas y en las consecuencias que tiene esta dolencia, resaltando las cuestiones culturales y sociales que más han quedado en segundo plano en la generalidad de las investigaciones.

Compra el libro en papel

Compra el libro electrónico

Enlace a Google Books

 

 

Publicat a Recerca
Etiquetat com

El text que es presenta ha estat escrit per docents de l’àmbit de la infermeria de la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb professorat d’altres universitats catalanes. Està adreçat a totes aquelles infermeres i estudiants que estan interessades per aquesta funció pròpia de la professió: la recerca.

Actualment la infermeria ha de familiaritzar-se amb els recursos i les metodologies per facilitar l’activitat investigadora; aquest és el gran repte de la recerca infermera que pot contribuir a assolir millores en el benestar de les persones, i a augmentar la qualitat dels cuidatges. No pretén ser un text de tècniques d’investigació, sinó un manual sobre la investigació en infermeria des de la teoria i la pràctica.

Llegeix el llibre en línia

Descarrega el llibre

Compra el llibre en paper

 

 

 

 

Publicat a Eina
Etiquetat com

L’oncologia radioteràpica és una especialitat mèdica que utilitza les radiacions ionitzants per al tractament del càncer i d’algunes malalties benignes com l’artrosi. Aproximadament el 50% dels pacients amb càncer necessiten en algun moment el tractament amb radioteràpia. Per això és imprescindible que el futur metge tingui uns coneixements bàsics d’aquesta especialitat.

Llegeix el llibre en línia

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

 

 

Publicat a Eina-e
Etiquetat com
Pàgina 1 de 6

Cerca a la web

Notícies