Biblioteca digital

Mostrant articles per etiqueta: Biblioteca digital

Dilluns, 19 Novembre 2012 09:47

Els nous imaginaris culturals

Àmbits disciplinaris i fitxes temàtiques

Aquest seguit de fitxes temàtiques té una pretensió bàsica que és explicar amb una mica més de detall un seguit d’aspectes recollits al llibre en paper Els nous imaginaris culturals. Espiritualitats orientals, teràpies naturals i sabers esotèrics, per facilitar la comprensió del lector. És evident que no pretén ser una exposició exhaustiva de tot el que es fa en l’àmbit considerat alternatiu i només presenta teràpies i pràctiques referides per algú, ja que totes han estat comentades o practicades en algun moment per algun dels informants entrevistats. La bibliografia que acompanya les fitxes és la recomanada a aquelles persones que vulguin aprofundir encara més.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en paper

Llegeix el llibre en línia

 

Enllaç al llibre Els nous imaginaris culturals. Espiritualitats orientals, teràpies naturals i sabers esotèrics

Publicat a Biblioteca Digital
Dilluns, 05 Novembre 2012 10:34

Compromiso y competitividad en las organizaciones

La competitividad sostenible de las organizaciones en la actualidad depende en gran medida del nivel de compromiso de sus competidores. Esta afirmación encierra en sí una de las claves del éxito de las empresas en el futuro. Tal como se plantea a lo largo del siguiente libro, el compromiso es un factor para la aportación de valor a la competitividad sostenible en las organizaciones. Esto se explica por cuanto el entorno de actuación de las empresas, y en general de todas las organizaciones, presenta un nivel creciente de complejidad y eficiencia que se ve agravado en épocas de turbulencias. La exigencia de una creciente competitividad es un proceso que no parece que remita ni que se pueda resolver simplemente aportando más recursos. Los diversos cambios producidos en el concierto internacional presagian cambios sociales y económicos que suponen nuevas formas de actuar y de relacionarse entre las personas, y, sobre todo, nuevas formas de operar en el mundo empresarial.

Descarga el libro

Lee el libro en línea

Publicat a Biblioteca Digital

Al primer capítol d’aquest llibre es desenvolupen els elements teòrics que sustenten els pressupòsits de partida d’aquesta investigació. Aquests elements tenen en compte l’àmbit més general de generació d’innovació i emprenedoria, característic de les empreses derivades, així com altres elements vinculats a la divisió sexual del treball que, sota el nostre plantejament, condicionen significativament les trajectòries d’homes i dones en la creació d’empreses i, més específicament, la creació d’empreses derivades. El segon capítol està dedicat a les qüestions metodològiques, com ara la descripció de l’univers objecte d’estudi i els mètodes i les tècniques d’investigació emprats en aquesta recerca. El tercer capítol recull una selecció de dades estadístiques secundàries amb l’objectiu de contextualitzar l’objecte d’estudi. El quart capítol suposa el gruix de la informació recollida amb aquesta investigació i està dividida en dues parts. A la primera part presentem les dades recollides en el treball de camp i que ens permeten estudiar les característiques de les empreses derivades enquestades, així com algunes característiques dels seus responsables. A la segona part presentem l’anàlisi de les entrevistes realitzades, tant a dones investigadores com a homes i dones responsables d’empresesderivades, amb l’objectiu d’estudiar les percepcions que aquestes tenen sobre la creació d’empreses i sobre la seva relació amb la divisió sexual del treball.

Descarrega el llibre

Llegeix el llibre en línia

 

Publicat a Biblioteca Digital

El Repertori biobibliogràfic de la literatura popular catalana: el cicle romàntic és una obra col·lectiva i interuniversitària fruit de la recerca realitzada per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, de la Universitat de les Illes Balears i de l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer. El Repertori pretén fer accessible als investigadors la informació bibliogràfica i de contingut referida als estudis i les col·leccions de literatura popular i folklore de l’àmbit català, així com els treballs biogràfics i crítics dedicats als seus autors i a les institucions més actives d’aquest període.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Biblioteca Digital
Dijous, 14 abril 2011 12:09

La aurora y el poniente (Borges 1899-1999)

La aurora y el poniente recoge las aportaciones realizadas en el marco del Simposio Internacional Borges (1899-1999) organizado por la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Lleida en noviembre de 1999.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Biblioteca Digital
Dijous, 14 abril 2011 12:05

Turismo, Cooperación y Desarrollo

Actas I Congreso COODTUR

La celebración del I Congreso COODTUR organizado por el Grupo de Investigación de Análisis Territorial y Estudios Turísticos del Departamento de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili y el Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural (CCDR) de la Universitat de Lleida que se celebró en La Pineda los días 15 y 16 de octubre de 2009, es el punto de partida de la reciente constituida Red Internacional de Investigadores en Turismo, Cooperación, Desarrollo (COODTUR).

La consideración del turismo como una vía y oportunidad para el desarrollo está cada vez más presente en las políticas socioeconómicas de los países, en las estrategias de los países receptores de ayuda internacional y en los objetivos o planes de las agencias de cooperación internacional y organismos donantes. La trascendencia y magnitud de la trayectoria recorrida hasta ahora exige que se dediquen esfuerzos en conocer, analizar, medir y evaluar la efectividad y capacidad real del turismo como herramienta de cooperación también desde una perspectiva académica y de investigación.

Descarrega el llibre

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Biblioteca Digital
Dijous, 14 abril 2011 11:53

Enologia avui, 2009

Resums de les ponències presentades a les VIII Jornades d'Actualització en Viticultura i Enologia

Aquest llibre recull els resums de les ponències de les VIII Jornades d’Actualització en Viticultura i Enologia (Vilafranca del Penedès, maig de 2009), organitzades per la Facultat d’Enologia de Tarragona, on es van tractar aspectes novedosos de recerca i innovació, amb un aprofundiment en les repercusions del canvi climàtic sobre la vitivinicultura.

Descarrega el llibre

Comprar el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en línia

Publicat a Biblioteca Digital
Dijous, 14 abril 2011 11:47

Recerca en Biomedicina

Resums 2008-2015

Aquesta publicació recull els resums dels treballs de recerca portats a terme pels alumnes de “Recerca en Biomedicina-Alumne Intern” corresponents al cursos 2008–2015. Hi han participat alumnes dels ensenyaments de Medicina, Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia que han treballat amb els Grups de Recerca de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i els Hospitals Universitaris de Reus i Tarragona.

Llegeix el llibre en línia

Descarrega el llibre

Publicat a Biblioteca Digital

Cerca a la web

Notícies