recerca

Mostrant articles per etiqueta: recerca

Dimecres, 06 abril 2011 06:41

Control de procesos

Implementación de una plataforma hardware/software para la experimentación en control digital directo: controladores PID y Fuzzy

Este libro describe detalladamente un proyecto destinado al control de la velocidad y de la posición del eje de un motor de corriente continua. Se implementan los controladores PID y Fuzzy, así como una excitación por PWM, únicamente mediante software. Se utiliza un codificador (encoder) relativo como sensor de la posición del eje. El proyecto incluye una interfaz de usuario amigable que permite experimentar cómodamente con el sistema de control, con lo que se pueden apreciar los efectos reales que los parámetros elegidos producen sobre la planta.Tanto el software, compilado en lenguaje C sobre PC, como los modelos de planta (Simulink-Matlab) están disponibles en internet.

Compra el libro

Enlace a Google Books

 

 

Publicat a Recerca
Etiquetat com
Dimecres, 06 abril 2011 06:37

Las lenguas del espíritu

El contenido de este libro se inscribe en un proyecto de investigación más amplio sobre los llamados «movimientos religiosos carismáticos y extáticos». En primer lugar se presenta el arraigo y desarrollo de la tradición protestante en América Latina y particularmente en México, examinando su diversidad y sus variantes internas en el contexto de los procesos de cambio religioso vividos por este país en las últimas décadas. Posteriormente, se presentan los principios teológicos y de experiencia espiritual del pentecostalismo. En su parte final, el libro propone una síntesis comparativa integrando estos tres ejes principales, con el objetivo de avanzar en la comprensión e interpretación de los rasgos estructurales y funcionales que parecen compartir los movimientos de perfil carismático y extático. La reflexión teórica reincide tanto en la dimensión personal y subjetiva de los fieles como en la comunitaria e institucional, ambas estrechamente vinculadas al profundizar en las dinámicas internas de estos movimientos religiosos.

Compra el llibre

Compra el llibre en format electrònic

Enllaç a Google Books

 

Publicat a Recerca
Etiquetat com
Dimarts, 05 abril 2011 12:24

La II República espanyola

El 1981 la Facultat de Lletres de Tarragona organitzà un col·loqui internacional sobre la II República espanyola. Vint-i-cinc anys després, unes jornades interdisciplinàries al mateix centre van aplegar especialistes en diverses branques de les humanitats i les ciències socials per reflexionar i debatre a l'entorn de la primavera republicana. Aquesta va ser una etapa reeixida en la història d'Espanya, que va maldar per impulsar polítiques reformistes en l'educació, l'exèrcit, l'organització de l'Estat o l'estructura social agrària. És compartit que massa sovint aquesta agenda social ambiciosa ha estat eclipsada en el seu significat i abast pel cop d'estat feixista, que derivà en guerra civil en un context internacional convuls. Aquest llibre fa una mirada polièdrica, plural i interdisciplinària al complex període de la II República (1931-1939) i analitza els usos públics de la història, que esdevenen claus explicatives de la desmemòria republicana en la societat actual.

Compra el llibre

Enllaç a Google Books

 

Publicat a Recerca
Dimarts, 05 abril 2011 12:21

Comunicació i risc petroquímic a Tarragona

Aquest llibre analitza les responsabilitats institucionals en els processos de comunicació de risc dels polígons petroquímics a l’àrea de Tarragona. Com a temàtica complexa i estratègica, implica tant una oportunitat per a les indústries com un repte per a les polítiques públiques i llurs bones pràctiques. Aquesta recerca comunicativa innovadora permet repensar-nos com a societat democràtica tot obrint noves vies de reflexió i eines d’intervenció.

Compra el llibre

 

 

Publicat a Recerca
Etiquetat com

El estudio apunta a que una pesada carga de trabajo repercute fuertemente sobre el ámbito familiar del cónyuge y de los hijos, con respecto al propio bienestar. Los hombres de hoy en día se enfrentan a un «dilema invisible» que surge cuando tratan de conciliar el papel de trabajador y la vida y las obligaciones familiares. Estos hombres se muestran insatisfechos con la gestión de su tiempo. Desean disponer de más tiempo para sí mismos, para la pareja, para la familia; pero no consiguen sacar ese tiempo de su situación real. El contexto de trabajo se presenta como una presión continua y una demanda de presencia y de compromiso que hace que estos hombres sean cada vez más dependientes del trabajo. La realidad es que estos hombres, sobre todo los que ocupan cargos directivos, trabajan mucho y el trabajo termina adentrándose en la esfera privada y colonizando el espacio familiar. Asimismo parece que para muchos de estos hombres, el trabajo sigue siendo lo primero y es más importante que la familia.

Compra el libro

Enlace a Google Books

 

 

Publicat a Recerca
Etiquetat com

Creación de la base de datos de precipitación mensual ajustada del sector nororiental de la Península Ibérica (1850-2000)

En este libro se describe la creación de la base de datos de precipitación mensual ajustada de Cataluña. Es un estudio preciso y minucioso en el que se realiza un seguimiento de las observaciones pluviométricas registradas en el sector nororiental de la Península Ibérica en los últimos 150 años. A partir de los datos que se muestran y analizan en el presente libro se pueden llevar a cabo estudios sobre las variaciones y la tendencia de la precipitación.

Compra el libro

Enlace a Google Books

 

 

Publicat a Recerca
Dimarts, 05 abril 2011 12:07

L'exili literari republicà

La guerra de 1936–1939 va conduir a l’exili polític de molts espanyols que havien lluitat al front republicà o havien defensat la República des de diferents conviccions ideològiques, de vegades enfrontades entre si, però amb l’ideal comú de la lluita contra el feixisme. Molts intel·lectuals es van veure obligats a abandonar el país i en aquests últims anys s’ha volgut recuperar la memòria històrica d’aquella diàspora. Els treballs que s’inclouen en aquest llibre constitueixen una aportació a l’estudi i divulgació de l’obra de les persones que van haver de deixar la seva terra, amb l’esperança d’un retorn que mai va arribar a complir-se.

Compra el llibre

 

 

Publicat a Recerca
Dimarts, 05 abril 2011 12:03

Pagesos en un món de canvis

Aquest llibre observa i analitza les formes de vida i les estratègies socials i econòmiques de pagesos del Camp de Tarragona, a la Selva del Camp, en el període comprès entre els segles XVIII, XIX i XX. Al llarg d’aquests segles, els pagesos i les economies agràries en general s’han vist sotmesos a un procés de progressiva dependència respecte a l’economia de mercat, que els ha empès a crear els mecanismes necessaris per adaptar-se a les noves situacions. Les pràctiques dels pagesos per assegurar la seva reproducció social s’han dut a terme gestionant els recursos propis de les famílies i, d’aquesta manera, les formes d’herència i de matrimoni han estat utilitzades estratègicament per regular la continuïtat del grup i del patrimoni familiar a cada generació. En la mesura en que la terra, la força de treball i els instruments de treball se sofistiquen i entren en la lògica del mercat, els pagesos es troben abocats a buscar nous mitjans, aquest cop externs a la casa, que els permetin seguir exercint l’activitat econòmica i mantenir la posició de grup social que, encara a hores d’ara, identifica la societat agrària catalana. La pluriactivitat econòmica i l’endeutament s’han revelat com a estratègies recurrents entre els pagesos per superar els moments de crisi, ho eren al segle XVIII i ho són avui. Un altre factor extern, consubstancial a la realitat agrària actual, és l’associacionisme agrari que sorgeix al darrer quart del segle XIX per afrontar una situació de crisi social i econòmica, que, lluny de resoldre’s, ens ha portat fins a la situació actual de reducció dràstica d’unes explotacions pageses que cada cop tenen més dificultats per assegurar la continuïtat.

Compra el llibre

Enllaç a Google Books

 

Publicat a Recerca
Etiquetat com
Pàgina 3 de 3

Cerca a la web

Notícies