Catàleg

Catàleg

Categories filles

Recerca

Recerca (58)

En aquesta col·lecció hi tenen cabuda totes aquelles obres que són fruit del treball documental i de recerca. S’hi troben títols tant d’autors individuals com de grups d’estudi, relacionats amb tots els àmbits de coneixement científic de la Universitat Rovira i Virgili.

Veure articles ...
Eina

Eina (52)

La col·lecció Eina, que va nèixer el 1996 amb la voluntat de fomentar els manuals universitaris en català, s'inscriu dins el programa Eina promogut per la Comissió de Política Lingüística de la Universitat Rovira i Virgili.

Veure articles ...
Llavors d'Idees

Llavors d'Idees (5)

Els títols d’aquesta col·lecció volen transferir els coneixements de la Universitat a la resta de la societat i són, per tant, obres amb un eminent esperit divulgatiu perquè arribin al gran públic, més enllà de l’estricta aplicació a la docència i a la recerca.

Veure articles ...
Quaderns de Dret Ambiental

Quaderns de Dret Ambiental (18)

La col·lecció Quaderns de Dret Ambiental és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Vila-seca i del grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat (Dret Ambiental, Immigració i Govern Local) de la Universitat Rovira i Virgili amb l’objectiu de fomentar la recerca entre els joves titulats en els estudis de Dret Ambiental d’aquesta Universitat, publicant el millor treball d’investigació de cadascuna de les promocions.

Veure articles ...
EAR

EAR (10)

Aquesta col·lecció recull estudis sobre obres d’art o d’arquitectura. Són interpretacions originals i inèdites en què s'analitzaren objectes, no idees, per tal d’oferir als lectors, alumnes i comunitat universitària, la manera adequada d’encarar a una obra.

Veure articles ...
Antropologia Mèdica

Antropologia Mèdica (42)

La colección es el fruto de la alianza entre Publicacions URV, el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV y MARC (Medical Anthropology Research Center). Las propuestas de originales se someten a revisión por pares (peer reviewing) y se aceptan en catalán, gallego, castellano, portugués, italiano, francés e inglés.

Veure articles ...
Cum Laude

Cum Laude (18)

Aquesta col·lecció té com a objectiu editar les millors tesis doctorals en llengua catalana de la Universitat Rovira i Virgili. S'emmarca dins del Pla de Política Lingüística i pretén estimular l'ús de la llengua catalana en la redacció de les tesis, i prestigiar el català com a llengua de ciència i de recerca.

Veure articles ...
Biblioteca Digital

Biblioteca Digital (16)

En aquesta col·lecció hi tenen cabuda totes aquelles obres que són fruit del treball documental i de recerca. S’hi troben títols tant d’autors individuals com de grups d’estudi, relacionats amb tots els àmbits de coneixement científic de la Universitat Rovira i Virgili.

Veure articles ...
Eina-e

Eina-e (29)

La col·lecció Eina-e naix amb la voluntat de fomentar els manuals universitaris en català i s'inscriu dins el programa Eina-e promogut per la Comissió de Política Lingüística de la Universitat Rovira i Virgili.

Veure articles ...
Revista Internacional de Organizaciones

Revista Internacional de Organizaciones (22)

RIO nace con una orientación académica y profesional que pretende ser un instrumento al alcance de todas aquellas personas interesadas en el análisis de las organizaciones. RIO pone en contacto a especialistas en el análisis organizacional de diferentes países y conocer las especificidades organizacionales de distintos contextos sociales y económicos. La revista es un instrumento de comunicación para la comunidad académica y profesional, en particular en temas de investigación y de evaluación de las organizaciones, entendidas en el sentido amplio. ISSN 2013-570X 

Veure articles ...
Revista Catalana de Dret Ambiental

Revista Catalana de Dret Ambiental (1)

La Revista Catalana de Dret Ambiental és una coedició del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Així ambdues institcuions mostren el seu compromís amb la recerca de qualitat, el servei a la societat i la protecció del medi ambient. És una publicació científica semestral, d'accés obert i gratuit, amb una política lingüística oberta que vol ser un punt de referència per a una comunitat científica i professional creixent, dinàmica i viva al voltant del dret ambiental.

Veure articles ...
Triangle

Triangle (8)

TRIANGLE is a periodical published by the Department of Romance Studies. It aims to present the results of interdisciplinary research which adopts new approaches to understanding language sciences.

ISSN 2013-939X · DL T-1492-2010

 

Veure articles ...
Universitat Rovira i Virgili

Universitat Rovira i Virgili (114)

La col·lecció Universitat Rovira i Virgili aplega totes aquelles obres que tracten temes directament relacionats amb la institució: la seva història, les diferents memòries dels organismes que la componen, publicacions que tenen unes característiques d’edició i de contingut que les fan singulars i totes aquelles obres d’interès general per a la Universitat.

Veure articles ...
Quaderns de la Igualtat

Quaderns de la Igualtat (12)

Quaderns de la Igualtat és una iniciativa de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili.

Veure articles ...
Arxiu d'Etnografia de Catalunya

Arxiu d'Etnografia de Catalunya (9)

La revista Arxiu d'Etnografia de Catalunya és una publicació acadèmica electrònica vinculada al Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV i a l'ITA: Associació d'Antropologia. Els objectius d’aquesta publicació acadèmica son promoure la investigació antropològica en base a un sentit teòric i metodològic, ampli i plural per la qual cosa publica articles, ressenyes, entrevistes i altres materials preferentment d'estudiants (que hagin presentat el Treball de Final de Màster i/o estiguin en procés d’elaboració de la seva tesi doctoral) i del grup de recerca del DAFITS, tot i que també estarà oberta a altres propostes d’altres persones que col·laborin amb el departament. EISSN 2014-3885 · ISSN 0212-0372

Veure articles ...
Quaderns per a la Inclusió Social

Quaderns per a la Inclusió Social (11)

La col·lecció “Quaderns per a la Inclusió Social” pretén ser el vehicle periòdic d’anàlisi i de reflexió-formació al voltant d'uns temes que en aquests temps preocupen la societat: la vulnerabilitat i l’augment de riscos socials. A més, vol aportar respostes i propostes per millorar i optimitzar els processos i mètodes d’intervenció social, identificar problemàtiques en funció de l’entorn per aportar coneixement i pensament a un objectiu específic: el manteniment i l’enfortiment de la cohesió social.

Veure articles ...
Revista Internacional de Lenguas Extranjeras

Revista Internacional de Lenguas Extranjeras (10)

La Revista Internacional de Lenguas Extranjeras (RILE) es una publicación electrónica de acceso libre. Tiene como principal objetivo difundir las investigaciones en el marco de la Lingüística Aplicada, en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en un sentido teórico y práctico, con especial incidencia en la Lexicografía de aprendizaje. ISSN: 2014-8100 · DL: T-1235-2012

 

Veure articles ...
Visions d'un Món Desigual

Visions d'un Món Desigual (10)

La col·leció Visions d’un Món Desigual ofereix de manera compartida un coneixement crític, real i formatiu, i té la voluntat de sensibilitzar a les dones i els homes del futur més pròxim en el sentit que l’obtenció i l’administració dels recursos de la terra ha de respectar els valors humans i mediambientals reconeguts en els protocols internacionals, valors que garanteixen que els éssers humans i tots els éssers vius podran continuar habitant aquesta terra.

Veure articles ...
Estudis de Literatura Oral Popular

Estudis de Literatura Oral Popular (7)

La revista Estudis de Literatura Oral Popular neix des de l’Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (creat el 1994 i únic en el seu gènere vinculat a una universitat catalana) amb la voluntat d’esdevenir una plataforma de divulgació de la recerca en el terreny de la «literatura oral popular», una literatura que, des d’una perspectiva actual, entenem com a comunicació artística interactiva. ISSN: 2014-7996 

Veure articles ...
Comunicació Educativa

Comunicació Educativa (6)

La revista Comunicació Educativa està editada per les àrees de didàctiques específiques de la Universitat Rovira i Virgili, i vol reflectir els progressos que s’estan produint en aquests àmbits de coneixement dins i fora del nostre país. La revista s’adreça, preferentment, a la comunitat educativa i pretén comptar amb la col·laboració de docents dels diversos nivells: des de mestres amb treballs i experiències d’innovació docent fins a professors universitaris i membres d’institucions relacionades amb l’educació en qualsevol de les seves formes. ISSN: 1575-9911 · EISSN: 2339-5559 · DL: T-462-2013

Veure articles ...
Estudis sobre Conflictes Socials

Estudis sobre Conflictes Socials (12)

L'objectiu de la col·lecció Estudis sobre Conflictes Socials és construir un espai de reflexió crítica que promogui el diàleg multidisciplinari respecte dels principals conflictes socials del món contemporani. Alhora aposta per una major difusió a la societat del coneixement i de la recerca que es duu a terme a la Universitat.

Veure articles ...
Congressos

Congressos (18)

En aquest apartat es posa a l'abast de la societat tot un seguit de documentació, actes i ponències de diferents congressos i seminaris organitzats en el marc de la Universitat Rovira i Virgili.

Veure articles ...
Documents d'Arqueologia Clàssica

Documents d'Arqueologia Clàssica (2)

Documents d'Arqueologia Clàssica és una col·lecció del Seminari de Topografia Antiga, Grup de Recerca adscrit al Departament d’Història i Història de l’Art de la URV i a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Agrupa al voltant d'un programa científic unitari diferents investigadors especialitzats en l’estudi de l’urbanisme antic, l’arquitectura grega i romana, la investigació arqueològica en medis urbans, l’aplicació dels Sistemes d’Informació Geografica en Arqueologia i les fòrmules d'integració de les restes arqueològiques a la ciutat moderna. 

Veure articles ...
Atenea

Atenea (11)

La col·lecció Atenea, amb clara voluntat interdisciplinària, està dirigida per Montserrat Duch, i vol aprofundir en la memòria col·lectiva, conrear la perspectiva crítica de la realitat, avançar en el reconeixement de les diferències, i apostar per la igualtat entre les persones. Més informació de la col·lecció

Veure articles ...
Quaderns de la Càtedra Josep Anton Baixeras

Quaderns de la Càtedra Josep Anton Baixeras (9)

Càtedra Baixeras s’ha especialitzat en la recerca entorn del patrimoni literari català, amb l’objectiu de garantir la conservació de la memòria, l’estudi i la divulgació de l’obra i la personalitat de Josep Anton Baixeras i, per extensió, dels escriptors lligats al Camp de Tarragona, com a element clau d’interacció amb el territori, sempre en íntima connexió amb el patrimoni literari universal.

Veure articles ...
Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

Càtedra Universitat i Regió del Coneixement (3)

La Universitat Rovira i Virgili creà al 2014 la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement amb l'objectiu de promoure la difusió de coneixement especialitzat relacionat amb el desenvolupament territorial generat per les activitats universitàries en el seu entorn i l'afavoriment d'una especialització regional intel·ligent, que millori el nivell de benestar dels ciutadans. La Càtedra es fonamenta en una realitat potser encara poc compartida: Catalunya Sud (Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre) té una dimensió social i econòmica apropiada i tots els ingredients per ser reconeguda i per evolucionar com a Regió del Coneixement, en el marc de la política regional europea d’especialització intel·ligent. Per aquest motiu, treballa també per facilitar i contribuir a l'organització d'un sistema de governança per a la Regió del Coneixement Catalunya Sud.

La col·lecció de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement es presenta amb l'objectiu de promoure la difusió de coneixement especialment lligat al reconeixement i l'evolució de la Regió del Coneixement Catalunya Sud.

Director de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement: Francesc Xavier Grau Vidal

Veure articles ...
Patrimoni Literari

Patrimoni Literari (7)

La col·lecció està especialitzada en patrimoni literari, entès en un sentit ampli, que comprèn tant l’obra literària com tot allò que hi està relacionat, des de l’escriptor i les circumstàncies de la creació fins a la transmissió dels textos i la gestió. Es proposa contribuir a eixamplar les plataformes de difusió dels estudis que en aquest camp es generen i preveu la incorporació al seu catàleg d’estudis generals de literatura i de teoria literària, no necessàriament centrats en l’univers lingüístic català. La col·lecció compta amb el recolzament de la Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català i del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana.

Veure articles ...
Diálogos ELE

Diálogos ELE (1)

Diálogos ELE se ha concebido como una colección de metodología y materiales didácticos que quiere plasmar en cada uno de sus volúmenes la filosofía docente con la que se trabaja desde el Centro de Estudios Hispánicos de la URV.

Veure articles ...

Cerca a la web

Notícies